«Если душа родилась крылатой...»

Лео Бутнару. МАРИНА ЦВЕТАЕВА В РУМЫНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ЛЕО БУТНАРУ.

Лео Бутнару,

 

Лео Бутнару (рум. Leo Butnaru; род. 5 января 1949, село Негурень, ныне Теленештский район Республики Молдова) — румынский поэт, прозаик, эссеист, переводчик.

Дебютировал в печати в 1967 году в газете «Tinerimea Moldovei» («Молодёжь Молдавии»). В 1972 году окончил Кишинёвский университет по специальности «филология и журналистика», работал редактором в «Tinerimea Moldovei», затем заведовал отделом в еженедельнике «Literatura și arta»; был главным редактором журнала «Молдова». В 1976 году вышла первая книга стихов Бутнару «Крыло на свету» (рум. Aripă în lumină}. В январе 1977 года стал челном Союза Писателей СССР. В этом же году, по указанию «сверху», был освобожден из редакции газеты «Тинеримя Молдовей» за эссе о классике румынской литературы Михаиле Когэлничяну, который шел в разрез с официальной гос.-политике. В 1990—1993 гг. занимал пост вице-президента Союза писателей Молдовы. С 1993 г. член Союза писателей Румынии, удостоен нескольких премий этой организации. Председатель Кишиневского Филиала Союза Писателей Румынии, член Консилиума Союза Писателей Румынии. По мнению переводившего поэзию Бутнару на русский язык Кирилла Ковальджи (в предисловии к книге «Песчинка — жемчужина — пустыня»),

Его поэтика весьма современна, она вся в актуальном формате — казалось бы должна быть похожей на искания ровесников и собратьев. Ан нет! Лео Бутнару — резко индивидуален. В его стихах органично и счастливо соединяются казалось бы несоединимые качества — метафорическое мышление, эмоционально-образное восприятие мира с хлёсткой иронией, порой даже сарказмом. То взлёт вдохновения, то укол остроумия. Лео Бутнару и классик, и авангардист. А проще говоря — кругом талантлив. Он любит не только себя в литературе, но и саму литературу — самоотверженно и безраздельно.

Издал около семидесяти собственных книг, в том числе в Бухаресте, Мадриде, Москве, Париже, Русе (Болгария), Казани (Татарстан), а также опубликовал множество переводных работ. Помимо собственных произведений, Лео Бутнару опубликовал множество переводных работ. Им составлены и переведены антологии «Русский авангард» (в 2 томах), «Русский авангард. Драматургия», «Манифесты русского авангарда», а также «Украинский авангард». В переводах Бутнару опубликованы произведения Ивана Бунина, Ивана Тургенева, Велимира Хлебникова, Владимира Маяковского, Алексея Кручёных, Марины Цветаевой, Леонида Добычина, Нины Хабиас, Яна Сатуновского, Геннадия Айги, Ивана Ахметьева, Вячеслава Куприянова, Фазиля Искандера, Евгения Степанова, Веры Павловой и многих других русских авторов, а также Рене Шара, Леонса Бриедиса. Его произведения были переведены на более двадцати языков мира.

 

Источник:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE

 

 

 

МАРИНА ЦВЕТАЕВА В РУМЫНСКОМ ПЕРЕВОДЕ ЛЕО БУТНАРУ

 

Отдельные книги

 

ŢVETAEVA, Marina. Singură în noapte: [poeme] // – Iaşi; Editura „Alfa”, 2011. – 240 p. – (Subllimia carmina).

 

ŢVETAEVA, Marina. Cortina sfâşiată: [poeme] // – Bucureşti; Ed. „Tracus Arte”, 2013. – 236 p.

 


В периодике

 

ŢVETAEVA, M. Abia de privirăm în ochi – fără ezitare; Geamăt pătimaş, geamăt letal; Dumnezeu mă împlini; Cavaler semănător îngerului; Stea peste leagăn – şi stea peste sicriu!; Psyche; Nu vreau nici amor, nici onor; Şoapte nocturne; Ceasul sufletului: [poeme] // Argeş. – 2014. – Nr. 7. – P. 8.

ŢVETAEVA, M. Egalizaţi: ca da şi nu in prinsoare, Dumneata te-ai născut bard şi paj; Vinişoarele nu-s pline cu sânge – cu soare; Răspuns la un poem; Aş putea să nu-mi amintesc; Există nume ca florile aromitoare; Vreau la oglindă, unde-i opacitate; Pomeniţi-mă: din toate capetele mai scump;  Doi sori se răcesc – o, Doamne, miluieşte!; Ţigăneasca pasiune a despărţire!: [poeme] // Contemporanul – Ideea Europeană. – 2011. – Nr. 2. – P. 30

ŢVETAEVA, M.  Iataganul? Focul?; Cântam ca săgeta şi morena; Aş vrea să trăiesc cu dumneata într-o urbe mică; În beznă începu al lumii zel nomad; Eu am spus, iar altul auzi; Eu nu dansez – dar fără vina mea; Cântă rana în piept de cneaz; Spre cerul albastru făcând ochi mari; Unde sunt lebedele? Mândria şi sfiala – gemene surori; Ceas la care, sus, regi şi daruri; Întreaga splendoare; Deschis-am venele: de neoprit; Cine casă nu-nălţă; Parcă lacrimi calde; Fereastră // Noi. – 2008. – Nr. 8. – P. 8-9.

ŢVETAEVA, M. Lui O. E. Mandelştam; Annei Ahmatova; Soarele alb şi noir jos aplecaţi; Amar! Amar! Gust etern; Lui Maiakovski: [versuri, cu o prezentare de L. B.] // Viaţa Românească. – Nr. 10. – P. 109-112.

ŢVETAEVA, M. Lui Osip Em. Mandelştam; În zi de Bună-vestire; Al patrulea an; Ajunul Blagoveşteniei; Oamenii de sufletul meu sunt ademeniţi adeseori; Venit-am la tine-n negru miez de noapte; De vânzare! De vânzare! De vânzare!; Lacrimi, lacrimi – apă vie!: [poeme; cu o prezentare] // Contemporanul – Ideea europeană. – 2009. – Nr. 8. – P. 27-28.

ŢVETAEVA, M. Sălbatica voinţă; Decembrie şi ianuarie; Setea; Aşa va fi; Egalizaţi: ca da şi nu în prinsoare; Dumneata te-ai născut bard şi paj; Vinişoarele nu-s pline cu sânge – cu soare; Război, război! – la chivot cădelniţare; Fără soroc corăbiile nu pot pluti; În fatalele foliante: [versuri, cu o notă biobibliografică] // Ateneu. – 2009. – Nr. 5. – P. 24.

ŢVETAEVA, M. Versurile mele, scrise atât de devreme; Peste pământul dumitale frunzele cădeau în hău; Mă vreau la oglindă, unde e neclaritate; Cu năvalnica tandreţe – mai apoi; Porunci n-am respectat, la împărtăşanie nu am mers anume: [poeme, cu un cuvânt introductiv de L.B.] // Ramuri. – 2008. – Nr. 5. – P. 32.

ŢVETAEVA, M. Ziua, stinsă azi; Lui O. E. Mandelştam; Dintr-un sobru sobor ai ieşit;  Şi iată, încărcând pe cocoaşa cămilei; Abia de privirăm în ochi – fără ezitare; Psyche; Scoica; Ştiinţa lui Toma; Trenul; Visul; Depărtarea: verste, mile; La poet nu s-a gândit; Nu plecarăm nicăieri – tu şi cu mine; Cititorii de ziare: [poeme] // România literară. – 2008. – Nr. 38. – P.

DOI MARI poeţi în traducerea lui Leo Butnaru: Marina Ţvetaeva, Vladimir Maiakovski // Contrafort. – 2011. – Nr. 11-12. – P. 8.

STILISTIC, Ahmadulina urmează linia Marinei Ţvetaeva şi Anei Ahmatova: [interviu de D. Crudu] // Radio Europa Liberă. – 2010. – 3 decembrie: [resurs electronic]: http://www.europalibera.org/content/article/2238165.html.

 

 

Источник:

Прислал Лео Бутнару.

⇐ Вернутся назад