«Если душа родилась крылатой...»

XX МІЖНАРОДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОРУМ (на укр. яз)

XX МІЖНАРОДНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ФОРУМ

 

КЦГД, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, пр. Вернадського, 4, Сімферополь, Україна, 95007

КЦГИ, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, пр. Вернадского, 4, Симферополь, Украина, 95007

CRCH, Taurida National V. I. Vernadsky University, V. I. Vernadsky avenue, 4, Simferopol, Crimea, Ukraine, 95007

Tel.: (+38 0652) 633-026. Tel./fax: (+38 0652) 633-028. E-mail: crch@mail.ru

 

Форум продовжує діяльність XIII Міжнародного Форуму русистів України та

VI Міжнародного українського конгресу дослідників світової літератури та культури

Організатори:

Кримське товариство руської культури,

Кримський центр гуманітарних досліджень,

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,

Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Організаційний комітет повідомляє про проведення

XX Міжнародного українського наукового гуманітарного Форуму

«Світова література на перехресті культур та цивілізацій»,

присвяченого

450-рiчному ювілею Вільяма Шекспіра (1564–1616),

200-річному ювілею Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861),

200-річному ювілею Михайла Юрійовича Лермонтова (1814–1841).

 

Форум відбудеться 24–28 квітня 2014 року в Криму

(про місце проведення буде повідомлено у запрошенні).

 

Почесний гість Форуму – професор-славіст Університету Ніцци, хранитель найбільшого архіву російської еміграції, керівник Асоціації щодо збереження російського культурної спадщини у Франції РЕНЕ ГЕРРА (Франція). На Форум запрошені: письменник, публіцист і літературознавець, лауреат Патріаршої літературної премії імені святих рівноапостольних Кирила і Мефодія (2013) ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛОЩІЦ (Росія) письменник і дослідник «Слова о полку Ігоревім», який вирішив загадку авторства великого пам’ятника давньоруської літератури ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ СБІТНЄВ (Україна)

 

Провідні напрямки роботи Форуму:

Актуальні проблеми дослідження літератури країн Європи та США

Слов’янські літератури у контексті світового літературного процесу

Сучасні наукові дослідження з русистики. Літературознавство

Методика викладання світової літератури у вищих та середніх навчальних закладах

Теорія та практика перекладу: сучасний стан та перспективи розвитку

Нобелівська премія з літератури 2013 року: Еліс Мунро (Канада)

До ювілеїв:

До 450-рiччя Вільяма Шекспіра (1564–1616)

Шекспірознавство в сучасній соціокультурній ситуації

В. Шекспір і розвиток світової драматургії

Театр В. Шекспіра: постановки та інтерпретації

Сонети В. Шекспіра і розвиток жанру сонета у світовій літературі

Переклади В. Шекспіра як перекладознавча проблема

Рецепція шекспірівської спадщини у світовій літературі

В. Шекспір у музиці та образотворчому мистецтві

В. Шекспір і Україна

До 200-ліття Тараса Григоровича Шевченка (1814–1861)

Шляхи та напрямки сучасного шевченкознавства

Онтологізм творчості Т. Г. Шевченка

Поезія Т. Г. Шевченка у контексті світової літератури

Т. Г. Шевченко-прозаїк: проблеми методу, жанру, стилю

Шевченківський текст у світовій літературі та культурі

Переклади творів Т. Г. Шевченка як проблема сучасного перекладознавства

Т. Г. Шевченко-художник: мистецтвознавче освоєння

Т. Г. Шевченко в дискурсі українського театрального мистецтва

Т. Г. Шевченко в музиці та образотворчому мистецтві

До 200-ліття Михайла Юрійовича Лермонтова (1814–1841)

Лермонтознавство: вчора, сьогодні, завтра

Біографія М. Ю. Лермонтова: дискусії і лакуни

Проблема автора в поетичній спадщині М. Ю. Лермонтова

М. Ю. Лермонтов-прозаїк і шляхи розвитку російської і світової прози

Творчість М. Ю. Лермонтова як явище світової культури і літератури

М. Ю. Лермонтов і філософська думка Заходу

Драматургія М. Ю. Лермонтова в контексті традицій і новацій світового театру

М. Ю. Лермонтов як перекладач і інтерпретатор

Малюнки і акварелі М. Ю. Лермонтова як мистецтвознавча проблема

М. Ю. Лермонтов і Україна

 

Робочі мови – українська, російська, англійська.

 

Для отримання запрошення просимо надіслати на адресу Оргкомітету Вашу заявку. Заявку оформляти у вигляді анкети (форма додається).

Заявки приймаються до 1 квітня 2014 р.

 

Заїзд учасників – 24 квітня (четвер), роз'їзд – 28 квітня (понеділок). Засідання форуму відбудуться 25–27 квітня. Вартість проживання для учасників Форуму – 210 грн. за добу (включаючи 3-разове харчування). Організаційний внесок – 250 грн. Організаційний внесок включає друкарські витрати, оплату екскурсії і вартість урочистої вечері.

Статті за матеріалами Форуму (оформлені відповідно до визначених вимог) прийматимуться під час реєстрації учасників і будуть розглянуті редколегією наукового збірника «Світова література на перехресті культур та цивілізацій» та міжвузівського наукового збірника «Вопросы русской литературы» (збірники входять до переліку провідних спеціалізованих наукових видань України – філологічні науки, літературознавство)

 

Реквізити Оргкомітету зазначені на бланку.

Контактні мобільні телефони: Іщенко Наталя Анатоліївна +38 050 260 72 99

Остапенко Ірина Володимирівна +38 050 657 67 83

Кур’янов Сергій Олегович +38 050 980 15 30

Скороходько Юлія Станіславівна +38 098 574 22 73

 

 

Голова

Оргкомітету Форуму,

професор В. П. Казарін

 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА

учасника XX Міжнародного українського наукового гуманітарного Форуму

«Світова література на перехресті культур та цивілізацій»,

 

Я висловлюю бажання взяти участь у XX Міжнародному українському науковому гуманітарному Форумі «Світова література на перехресті культур та цивілізацій», присвяченому 450-рiчному ювілею Вільяма Шекспіра, 200-річному ювілею Тараса Григоровича Шевченка та 200-річному ювілею Михайла Юрійовича Лермонтова, що відбудеться 24-28 квітня 2014 р.

 

Прізвище:

Ім’я:

По батькові:

Дата народження:

Домашня адреса:

(вулиця, номер дома, номер кватири, населений пункт, держава, індекс)

Домашній телефон, факс, e-mail:

Спеціальність за дипломом:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Місце роботи:

(повна назва установи, організації, підприємства, назва відділу, факультету, кафедри, адреса)

Службовий телефон, факс, e-mail:

Посада яку займає:

(повністю)

Участь у роботі спеціалізованих вчених рад:

Участь у діяльності громадських організацій:

Назва доповіді:

Форма участі: очна / заочна

(необхідне залишити)

 

Оргкомітет Міжнародного українського наукового гуманітарного Форуму,

Кримський центр гуманітарних досліджень,

Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського,

просп. В. І. Вернадського, 4, Сімферополь, Крим, Україна, 95007.

Тел.: (+38 0652) 63-30-27; 60-24-44. Тел./факс: (+38 0652) 63-30-28. E-mail: crch@mail.ru

⇐ Вернутся назад